REGLAMENT

El I Rogaine de Corbera de Llobregat forma part de la Lliga d'Orientació Gran Penedès 2018. Per tant, segueix el seu reglament:

3. Curses

3.1. Per optar a formar part de la Lliga s’haurà de disposar, com a requisit mínim indispensable, d’un mapa d’orientació o en el seu defecte d’un mapa topogràfic, amb la cartografia actualitzada ambdós casos.

3.2. Totes les curses que formen part del circuit tindran classificació per equips en 3 categories:

 • Categoria Homes: equip format per homes en la seva totalitat.
 • Categoria Dones: equip format per dones en la seva totalitat.
 • Categoria mixta: equip format per homes i dones.
3.3. Les classificacions es faran atenent a:

 •   Nombre de punts aconseguits (descomptades les penalitzacions, si fos el cas).
 • Temps. Serà primer qui hagi aconseguit mes punts i en menys temps.

En cas d’empat a punts i temps en una prova, quedarà davant qui hagi visitat menys controls.

3.4. Les curses que formen part del circuit seran en modalitat “score” i amb un màxim de 3 hores de durada.

Podrà haver-hi altres modalitats de promoció, però no comptaran per la classificació del circuit.

3.5. Cada cursa tindrà un jurat tècnic format per 3 persones (*) (**) i nomenat per l’organitzador, al que es podrà recórrer. Caldrà fer-ho per escrit abans de la proclamació de resultats.

(*) Un membre de l’organització i dos corredors d’equips diferents (i dos corredors suplents que substituiran als principals en cas que aquests siguin afectats o part de fet recorregut).

(**) La funció del jurat tècnic és valorar reclamacions que es puguin fer sobre aspectes o qüestions tècniques de la cursa, el mapa, el balisat o sobre infraccions o incorreccions comeses per equips o corredors.

4. Circuit

4.1. Les classificacions. Tot i que les curses es practiquen en equip, la classificació del circuit es considerarà a títol individual tenint en compte la modalitat d’inscripció, és a dir:

– Una classificació general per a DONES i altra per a HOMES, atenent als punts i el temps fet per l’equip, sempre i quan la inscripció s’hagi realitzat en una unitat d’equip femenina o masculina, respectivament.

– Una classificació general MIXTA (amb homes i dones), atenent als punts i el temps fet per l’equip, sempre i quan la inscripció s’hagi realitzat en una unitat d’equip mixta.

És a dir, l’equip que competeixi de forma conjunta en una cursa, havent realitzat la seva inscripció en categoria MIXTA, la seva puntuació no comptabilitzarà en la general masculina o femenina, únicament en categoria mixta. L’objectiu d’aquest punt es considera a fi de potenciar la categoria femenina i que la mateixa sigui una miqueta més justa.

4.2. Categoria familiar. Si l’organització decideix a títol particular realitzar un mapa familiar dins la mateixa cursa, haurà de considerar com balisat de la mateixa tants punts de control com vulgui, però sempre hauran de formar part de la mateixa cursa llarga i sense afegir balises suplementàries.

La fi d’aquest punt, es determina per poder considerar els inscrits de curses familiars a la classificació general de la Lliga.

La categoria familiar haurà de tenir com a mínim un menor de 13 anys o menys i el seu corresponent tutor legal.

En cap cas es considerarà per la Lliga una classificació única general familiar.

4.3. La puntuació que cada prova donarà per al rànquing del circuit es calcularà de la següent manera:
 • El primer classificat obtindrà 100 punts i la resta en proporció als punts obtinguts, es a dir:
(Puntuació del corredor) x 100 / (Puntuació del guanyador)
 • Cal considerar també la possibilitat d’empat a punts de dos o més corredors. En aquest cas s’aplicarà un factor de correcció que tingui en compte el temps: es restaran 0’01 punts per cada minut de diferència respecte al millor temps.
 • En cas d’empat a la classificació final, es desempatarà tenint en compte la següent millor puntuació de les puntuacions descartades.
 • En el cas dels organitzadors que no puntuen en la seva cursa (*), per a la classificació final es considerarà com a puntuació la mitjana obtinguda de les curses puntuables .
 • La Cursa d’Orientació del Castell de Gelida, puntua per temps i està especificat a la web de la cursa.
 • (*) Els organitzadors que tinguin a veure amb temes referents al mapa (dibuix, impressió,etc) el prebalisat, balisat i marcatge, no podran competir en la seva prova.

4.4. Classificació. Per optar a podi en el circuit, caldrà haver disputat un nombre de curses mínimes assenyalades per l’organització, considerant per la present temporada un nombre de 5 curses.

Per la classificació final en el circuit es comptabilitzaran els 5 millors resultats.


Més informació:           Reglament 2018 Lliga del PenedèsCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada